News archive

2019

30.12.2019

Two new papers were published in the 12th volume.

KMENT P. Miespa reedi (Drake, 1939) (Hemiptera: Heteroptera: Piesmatidae) – first record from Argentina

LIS B., KADEJ M.Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1843) (Hemiptera: Oxycarenidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce [Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1843) (Hemiptera: Oxycarenidae) – first record in Poland]

17.12.2019

New paper was published in the 13th volume.

PEŁKA A., MARKOWICZ M., CHRÓŚCIK M. Pierwsze stanowiska Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Mazowieckiej [First records of Rhapighaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) in Mazovian Lowland]

11.12.2019

New paper was published in the 13th volume.

BURY J. Pierwsze stwierdzenie Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach [First record of Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) in the Polish Carpathians]

29.11.2019

New paper was published in the 13th volume.

GIERLASIŃSKI G., CHŁOND D., TASZAKOWSKI A., LIS B. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania [Assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) of Poland: systematic review, distribution, key to species]

07.10.2019

New paper was published in the 13th volume.

BURY J. Pierwsze obserwacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej [First records of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Eastern Beskid Mts. and the Sandomierz Plain]

11.07.2019

New paper was published in the 13th volume.

HEBDA G., GUTOWSKI J. M. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze [Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze]

02.07.2019

New paper was published in the 13th volume.

GIERLASIŃSKI G., LIS B., WOŹNIAK A. Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce [Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – the first confirmed locality in Poland]

14.06.2019

New paper was published in the 13th volume.

GHAHARI H., MOULET P. New records of Heteroptera (Insecta: Hemiptera) from Iran and in memoriam Dr. Rauno E. Linnavuori

21.03.2019

New paper was published in the 13th volume.

21.02.2019

GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., ORZECHOWSKI R., TASZAKOWSKI A., WOŹNIAK A., REGNER J., KOLAGO G., STOLARCZYK T., NOWAK J. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce [A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland]

New paper was published in the 13th volume.

LIS B., KADEJ M., MAZUREK J. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski [Data on the spread of the invasive species Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) in south-west part of Poland]

10.02.2019

New paper was published in the 13th volume.

GIERLASIŃSKI G., SOKOŁOWSKI T. Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce [Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland]

28.01.2019

New paper was published in the 13th volume.

GIERLASIŃSKI G., LIS B., RUTKOWSKI T. Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy [Faunistic researches on terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland: a historical background and perspectives]

2018

31.12.2018

New paper was published in the 12th volume.

KOCOREK A. First country records for two species of the Afrotropical genus Coridiellus J.A. Lis, 1990 (Hemiptera: Heteroptera: Dinidoridae)

10.12.2018

Two new papers were published in the 12th volume.

GIERLASIŃSKI G., SZCZYGIEŁ R. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – gatunek nowy dla Podlasia [Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera) – a species new to Podlasie Lowland]

LIS B., STOLARCZYK T. Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej [Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – the first record in the Mazovian Lowland]

19.11.2018

New paper was published in the 12th volume.

LIS B., GIERLASIŃSKI G. Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) i P. pseudoplatani Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – drugie stanowiska w Polsce [Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) and P. pseudoplatani Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – the second localities in Poland]

23.10.2018

Two new papers were published in the 12th volume.

HEBDA G., RUTKOWSKI T. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bydgoszcz city]

GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., RUTKOWSKI T., TASZAKOWSKI A., KLEJDYSZ T., REGNER J., FIEDOR M., RAKOCZY T., ŻURAWLEW P. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce [New records of rare and interesting species of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland]

01.10.2018

New paper was published in the 12th volume.

GIERLASIŃSKI G., REGNER J. Aradus mirus Bergroth, 1894 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla Polski [Aradus mirus Bergroth, 1894 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – a true-bug species new to Poland]

07.09.2018

New paper was published in the 12th volume.

LIS B., AHMED Z., NIZAMANI G. M. Cantacader subovatus (Motschulsky, 1863) (Hemiptera: Heteroptera: Cantacaderidae) and Dictyonota opaca (Linnavuori, 1965) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae): first records from Pakistan

01.09.2018

New paper was published in the 12th volume.

GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A., GIERLASIŃSKA B., CELADYN R., KOLAGO G., ROZWAŁKA R. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)
(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce [New records of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Poland]

10.07.2018

New paper was published in the 12th volume.

LIS B. Uwagi o okazie oznaczonym jako Chlamydatus longirostris Reuter, 1905 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z Polski [Remarks on the specimen identified as Chlamydatus longirostris Reuter, 1905 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) from Poland]

30.06.2018

New paper was published in the 12th volume.

RUTKOWSKI T., GIERLASIŃSKI G., LIS J. A. Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) w Polsce [Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) in Poland]

16.04.2018

New paper with supplementary material – video was published in the 12th volume.

LO VERDE G., CARAPEZZA A. An exceptional outbreak of Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) on Linosa island (Pelagian Islands, Sicily)

27.03.2018

New paper was published in the 12th volume.

GIERLASIŃSKI G., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., RUTKOWSKI T., MELKE A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) [True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland)]

23.03.2018

New paper was published in the 12th volume.

GIERLASIŃSKI G., REGNER J. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebranych w południowo-zachodniej Polsce [Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – the second record in Poland with a list of true-bugs collected in southwestern Poland]

26.02.2018

New paper was published in the 12th volume.

LIS B., STOLARCZYK T. Pierwsze stwierdzenie Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) na Nizinie Mazowieckiej [First record of Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) in Mazovian Lowland]

19.02.2018

The 12th volume of Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica with first new paper is available.

GIERLASIŃSKI G. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych [Analysis of the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland based on the present stage of knowledge]

2017

28.12.2017

New paper and erratum were published in the 11th volume.

LIS B., HEBDA G. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju Eremocoris Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae) [Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) in Poland, with a key to Polish species of the genus Eremocoris Fieber, 1860) (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae)]

ERRATUM: Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Gdynia (Polish Baltic Coast)] (LIS B., KOWALCZYK J. K.)

13.12.2017

The journal evaluation on Index Copernicus database.

The journal passed the evaluation process succesfully and has been indexed on ICI Journals Master List 2016. The evaluation result for 2016 year is: ICV (Index Copernicus Value) 2016 = 60.88.

12.12.2017

Two new papers were published in the 11th volume.

GIERLASIŃSKI G., PIĄTEK W. K., PIĄTEK W. K. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the northern part of Kozienice Forest (Mazovian Lowland)]

TASZAKOWSKI A., HEBDA G., PASTRYKIEWICZ M., REGNER J. Nowe stanowiska Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce [New localities of Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) in Poland]

05.12.2017

Two new papers were published in the 11th volume.

LIS B., KOWALCZYK J. K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Gdynia (Polish Baltic Coast)]

MATUSZCZYK J., TASZAKOWSKI A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stary Groń massif (Silesian Beskid Mts.)]

05.11.2017

New paper was published in the 11th volume.

LIS B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski [New localities of true-bugs (Heteroptera) rarely recorded in Poland]

17.10.2017

New paper was published in the 11th volume.

GIERLASIŃSKI G. Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) i Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – gatunki nowe odpowiednio dla Beskidu Zachodniego i Bieszczadów [Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) and Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – new species for Western Beskidy and Bieszczady Mts., respectively]

31.08.2017

New paper was published in the 11th volume.

ZIELIŃSKA A. Geny Hox jako regulatory rozwoju zarodkowego i markery molekularne w badaniach filogenetycznych u Heteroptera – stan obecny i perspektywy dalszych badań [Hox genes as embryonic development regulators and phylogenetic markers in Heteroptera – the current state of knowledge and future prospects]

30.06.2017

New paper was published in the 11th volume.

BISGWA J. Endosymbionty bakteryjne występujące u owadów z podrzędu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) – występowanie i znaczenie [Bacterial endosymbiosis occurring in insects of the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera) and their significance]

9.06.2017

New paper was published in the 11th volume.

PYTLIK E., KOZŁOWSKA M., CIERKOSZ P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych gminy Chrząstowice (woj. opolskie) [True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected meadow communities of the Chrząstowice community (Opole voievodship)]

26.05.2017

New paper was published in the 11th volume.

GIERLASIŃSKI G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na użytkach zielonych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) on the grasslands in Śnieżnik Mountains (Eastern Sudetes)]

13.03.2017

New paper was published in the 11th volume.

GIERLASIŃSKI G., DUBIEL G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – drugie stanowisko w Polsce [Deraocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – second record in Poland]

13.02.2017

The 11th volume of Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica with first new paper is available.

GIERLASIŃSKI G. Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – drugie stanowisko w Polsce [Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – second record in Poland]

2016

31.12.2016

Two new papers and erratum were published in the 10th volume.

TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MICHALSKA D., HERCZEK A. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej [New data on the occurrence of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in xerothermic habitats of Niecka Nidziańska]

LIS J.A. Nishadana typica (Distant, 1889) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae): first record from Laos

ERRATUM: The occurrence of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland (DOMAGAŁA P.J., ZIAJA D.J.)

19.12.2016

New paper was published in the 10th volume.

LIS B., KACICA A. Pierwsze dane na temat występowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk) [The first records on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Zabrze (Upper Silesia)]