Barbara Lis¹ , Jerzy A. Lis²

¹ Zakład Zoologii Bezkręgowców, Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
² Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
✉ ¹canta@uni.opole.pl; ²cydnus@uni.opole.pl

2009 1 – 49

Abstract

Niniejsza praca jest pierwszym z serii monograficznych opracowań kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) gromadzonych w zbiorach Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego od 1994 roku.
W chwili obecnej te niepublikowane dotąd dane z kolekcji Heteroptera pochodzącej z terenu Polski dotyczą ponad 50 000 okazów; znaczna ich część to materiały gromadzone przez autorów niniejszego opracowania w trakcie badań terenowych prowadzonych w różnych regionach naszego kraju, jak również przez inne osoby (np. pracowników Katedry, czy studentów). W zbiorach tych znajdują się również okazy przekazane do zbiorów Katedry przez badaczy nie związanych z Uniwersytetm Opolskim.

18 Downloads