Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807) (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – gatunek pluskwiaka nowy w faunie Polski, wraz z wykazem gatunków zebranych w dolinie Bugu na Nizinie Mazowieckiej

Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807) (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – a true bug species new to the Polish fauna, with a list of species collected in the river Bug valley in the Masovian Lowland

Grzegorz Gierlasiński¹* , Marek Fiedor² , Tomasz Rutkowski¹

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
² Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, Zalesie 12, 43-436 Górki Wielkie
✉ ggierlas@gmail.com
*Autor do korespondencji (corresponding author)

Otrzymano (received): 18.08.2020 / Zaakceptowano (accepted): 05.10.2020 / Opublikowano (published): 27.10.2020
199 – 210
DOI

Abstract

Till now, the genus Criocoris has been represented in Poland by two species, i.e.: Criocoris crassicornis and C. nigripes. Criocoris quadrimaculatus is clearly distinguished
from other species occuring in Poland by distinctive bright pattern on hemielytra. This note presents the first records of C. quadrimaculatus in our country. Poland is the tenth European country in which the presence of C. quadrimaculatus was confirmed (after Belarus, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Russia, Sweden and Ukraine). A list of species collected in the river Bug valley is also presented. Three of them are new to the Mazowiecka Lowland: Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785), Emblethis verbasci (Fabricius, 1803), and Macroplax preyssleri (Fieber, 1837). Moreover, as a summary of the research conducted so far, the paper also presents a list of species known from the river Bug valley.

Keywords

Hemiptera, true bugs, plant bugs, faunistics, first country record, biodiversity, distribution

130 Downloads