Archiwum aktualności

2017

28.12.2017

W tomie nr 11 został opublikowany nowy artykuł oraz errata.

LIS B., HEBDA G. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju Eremocoris Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae) [Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) in Poland, with a key to Polish species of the genus Eremocoris Fieber, 1860) (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae)]

ERRATUM: Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Gdynia (Polish Baltic Coast)] (LIS B., KOWALCZYK J. K.)

13.12.2017

Ewaluacja czasopisma w bazie Index Copernicus.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji i zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Wynik ewaluacji czasopisma za rok wydawniczy 2016 wynosi: ICV (Index Copernicus Value) 2016 = 60.88.

12.12.2017

W tomie nr 11 zostały opublikowane dwa nowe artykuły.

GIERLASIŃSKI G., PIĄTEK W. K., PIĄTEK W. K. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the northern part of Kozienice Forest (Mazovian Lowland)]

TASZAKOWSKI A., HEBDA G., PASTRYKIEWICZ M., REGNER J. Nowe stanowiska Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce [New localities of Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) in Poland]

05.12.2017

W tomie nr 11 zostały opublikowane dwa nowe artykuły.

LIS B., KOWALCZYK J. K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Gdynia (Polish Baltic Coast)]

MATUSZCZYK J., TASZAKOWSKI A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stary Groń massif (Silesian Beskid Mts.)]

05.11.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

LIS B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski [New localities of true-bugs (Heteroptera) rarely recorded in Poland]

17.10.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

GIERLASIŃSKI G. Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) i Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – gatunki nowe odpowiednio dla Beskidu Zachodniego i Bieszczadów [Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) and Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – new species for Western Beskidy and Bieszczady Mts., respectively.]

31.08.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

ZIELIŃSKA A. Geny Hox jako regulatory rozwoju zarodkowego i markery molekularne w badaniach filogenetycznych u Heteroptera – stan obecny i perspektywy dalszych badań [Hox genes as embryonic development regulators and phylogenetic markers in Heteroptera – the current state of knowledge and future prospects]

30.06.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

BISGWA J. Endosymbionty bakteryjne występujące u owadów z podrzędu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) – występowanie i znaczenie [Bacterial endosymbiosis occurring in insects of the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera) and their significance]

9.06.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

PYTLIK E., KOZŁOWSKA M., CIERKOSZ P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych gminy Chrząstowice (woj. opolskie) [True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected meadow communities of the Chrząstowice community (Opole voievodship)]

26.05.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

GIERLASIŃSKI G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na użytkach zielonych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) on the grasslands in Śnieżnik Mountains (Eastern Sudetes)]

13.03.2017

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 11.

GIERLASIŃSKI G., DUBIEL G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – drugie stanowisko w Polsce [Deraocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – second record in Poland]

13.02.2017

Dostępny jest 11 tom Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, w którym opublikowany został pierwszy nowy artykuł.

GIERLASIŃSKI G. Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – drugie stanowisko w Polsce [Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – second record in Poland]

2016

31.12.2016

W tomie nr 10 zostały opublikowane dwa nowe artykuły oraz errata.

TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MICHALSKA D., HERCZEK A. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej [New data on the occurrence of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in xerothermic habitats of Niecka Nidziańska]

LIS J.A. Nishadana typica (Distant, 1889) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae): first record from Laos

ERRATUM: The occurrence of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland (DOMAGAŁA P.J., ZIAJA D.J.)

19.12.2016

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 10.

LIS B., KACICA A. Pierwsze dane na temat występowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk) [The first records on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Zabrze (Upper Silesia)]