Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 14 (2020)


Nowe stanowiska Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847) (Heteroptera: Miridae) w Polsce z uwagami o morfologii gatunku
New records of Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847) (Heteroptera: Miridae) in Poland with remarks on morphology of the species
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , BARBARA LIS
  25.01.2020 1-5 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim
Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of vicinity of Bielsko-Biała on the background of the previous knowledge about distribution of Heteroptera in Western Beskidy
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  12.02.2020 7-36 DOI


Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski
Materials to the knowledge of the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected locations of south-eastern Poland
JAROSŁAW BURY
  24.03.2020 37-51 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II
A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – II
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GRZEGORZ KOLAGO, BARTŁOMIEJ PACUK, ARTUR TASZAKOWSKI , MAKSYMILIAN SYRATT, JAROSŁAW REGNER, ANETA ITCZAK, ROBERT ŻÓRALSKI, TOMASZ RUTKOWSKI , DOROTA RADZIMKIEWICZ, WOJCIECH KUCZA, BARTOSZ OGŁAZA
  24.04.2020 53-108 DOI


Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów
Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts, Western Beskidy Mts, Eastern Beskidy Mts, and Bieszczady Mts
GRZEGORZ HEBDA , JERZY M. GUTOWSKI , JACEK KALISIAK, ANDRZEJ MELKE , ANDRZEJ WOLSKI
  08.05.2020 109-118 DOIFirst records of Lasiocoris crassicornis (Lucas, 1849) (Heteroptera: Rhyparochromidae) in Lebanon and Israel

TORSTEN VAN DER HEYDEN , PARIDE DIOLI
  08.05.2020 119-120 DOIErthesina Spinola, 1837 – a new alien genus for Europe found in Albania (Hemiptera: Pentatomidae)

ROLAND LUPOLI, TORSTEN VAN DER HEYDEN , PARIDE DIOLI
  07.06.2020 121-123 DOIDetection of the boxelder bug Boisea trivittata (Say, 1825) (Heteroptera: Rhopalidae) in Chile

EDUARDO I. FAÚNDEZ , MARIOM A. CARVAJAL, CAROLINA SARMIENTO
  09.07.2020 125-126 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie, południowa Polska)
True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Cieszyn (Western Beskidy Mts., southern Poland)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , MAREK FIEDOR , ALEKSANDER DORDA, ARTUR TASZAKOWSKI
  09.07.2020 127-150 DOI


Pierwsze stwierdzenie Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Lublinie
First record of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) in Lublin
LESZEK GUZ
  23.07.2020 151-152 DOI


Pierwsze stanowisko Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) w Sudetach Zachodnich (Polska)
First record of Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) in Western Sudetes (Poland)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GABRIEL GROBELNY, GRZEGORZ PACEK, ARTUR TASZAKOWSKI
  23.07.2020 153-157 DOI