Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 3 (2011)
 
1. Bury J. Nowe stanowisko Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w południowo-wschodniej Polsce [New record of Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in south-eastern Poland] [pdf]

2. Zając K., Hebda G. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich [First record of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in East Sudetes] [pdf]

3. Hebda G. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Puszczy Białowieskiej [New data on the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the Białowieża Primeval Forest] [pdf]

4. Tarnawski D. J. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) [New localities of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) rarely collected in Poland] [pdf]

5. Gil R., Lis B., Kadej M. Arocatus longiceps Stål (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk) [Arocatus longiceps Stål (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – a species new for the Polish fauna, and other true-bugs overwintering under the bark of plane trees in Wrocław (Lower Silesia)] [pdf]

6. Gloc A., Lis B. Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) występujących w Polsce [Migration potential analysis of lace-bug species (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) occurring in Poland] [pdf]
 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close