Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 3 (2011)
 
1. Bury J. Nowe stanowisko Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w południowo-wschodniej Polsce [New record of Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in south-eastern Poland] [pdf]

2. Zając K., Hebda G. Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Sudetach Wschodnich [First record of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in East Sudetes] [pdf]

3. Hebda G. Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Puszczy Białowieskiej [New data on the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the Białowieża Primeval Forest] [pdf]

4. Tarnawski D. J. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) [New localities of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) rarely collected in Poland] [pdf]

5. Gil R., Lis B., Kadej M. Arocatus longiceps Stål (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk) [Arocatus longiceps Stål (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – a species new for the Polish fauna, and other true-bugs overwintering under the bark of plane trees in Wrocław (Lower Silesia)] [pdf]

6. Gloc A., Lis B. Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) występujących w Polsce [Migration potential analysis of lace-bug species (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) occurring in Poland] [pdf]