Instrukcje dla autorów

W czasopismie Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica publikowane mogą być następujące prace oryginalne (nie przesłane wcześniej do druku w innym czasopiśmie):

 • monografie faunistyczne różnych grup Heteroptera z terenu Polski, Europy oraz innych regionów świata;
 • całościowe opracowania fauny Heteroptera określonych terenów naszego kraju (np. rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, pasma górskie, tereny miejskie, okolice różnych miejscowości, itp.), jak również opracowania heteropterofauny innych regionów świata;
 • notatki faunistyczne każdego typu;
 • nowe dane o biologii i morfologii Heteroptera;
 • opracowania popularnonaukowe i przeglądowe dotyczące Heteroptera;
 • recenzje i komentarze nt. literatury heteropterologicznej;
 • inne ciekawe doniesienia dotyczące Heteroptera.
 •  
  Notatki faunistyczne mogą mieć charakter krótkich, opatrzonych zdjęciem (lub zdjęciami) doniesień o nowych stanowiskach Heteroptera w różnych regionach Polski oraz świata i niekoniecznie muszą dotyczyć tylko gatunków rzadkich lub bardzo rzadkich.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach. Autorzy otrzymują artykuł wydrukowany w formie elektronicznej (w postaci pliku PDF).

  Teksty prac oraz wszystkie zapytania prosimy kierować do Redaktora Naczelnego Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, prof. Jerzego Lisa (e-mail: cydnus@uni.opole.pl).

  Zasady przygotowania tekstu pracy:

 • tekst przygotowany jako plik w formacie MS Word;
 • czcionka Times New Roman 12 pkt.;
 • podwójne odstępy między liniami tekstu;
 • marginesy normalne (2,5 cm z każdej strony);
 • brak wyróżnień tekstu (brak tabulatorów, wcięć, wytłuszczeń i podkreśleń tekstu, brak fragmentów tekstu pisanych dużymi literami – kapitalikami i wersalikami);
 • tylko nazwy łacińskie gatunków i rodzajów pisane kursywą;
 • nazwy łacińskie gatunków i rodzajów przynajmniej raz podane z autorem i datą opisu taksonu;
 • tabele przygotowane w formacie MS Word;
 • zdjęcia powinny znaleźć się zarówno w tekście oraz zostać dołączone jako osobne pliki;
 • układ tekstu: tytuł pracy, autorzy, afiliacje, abstrakt (w języku angielskim), słowa kluczowe (w języku angielskim), właściwy tekst pracy, streszczenie pracy (w języku angielskim);
 • podpisy do zdjęć, rysunków, tabel, itp. w języku polskim i angielskim;
 • piśmiennictwo powinno być zestawione według alfabetycznego porządku nazwisk autorów;
 • piśmiennictwo należy podać w następujacy sposób:

  Taszakowski A., Hebda G., Kaszyca N., Orzechowski R. 2015. Nowe stanowiska Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 9: 47–49.

  Zasady recenzji nadesłanych prac:

  Każda praca opiniowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzje są jednostronne anonimowe (single blind review). Każdy z recenzentów przygotowuje pisemną recenzję, która zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu pracy do publikacji. Prace ocenione negatywnie nie będą publikowane.

  Formularz recenzji [pdf]

 • Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close