Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 1 (2009)
 
Barbara Lis, Jerzy A. Lis. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. [pdf]