W ramach projektu „HETEROPTERA POLONIAE” rozpoczęto w 2009 roku wydawanie nowego czasopisma faunistycznego o nazwie „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”. Jego głównym celem jest publikowanie danych o Heteroptera Polski oraz innych regionów Europy i świata.

Od roku 2010 czasopismo ukazuje się jako czasopismo internetowe (w wersji elektronicznej), co umożliwi nie tylko dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców, ale również szybkie publikowanie nowych danych faunistycznych (oraz innych) dotyczących gatunków Heteroptera występujących na terenie naszego kraju oraz w innych regionach Europy i świata.

Prace publikowane są w języku polskim z abstraktem i streszczeniem w języku angielskim, lub w języku angielskim i recenzowane są przez dwóch recenzentów.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji i zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Wynik ewaluacji czasopisma za rok wydawniczy 2016 wynosi: ICV (Index Copernicus Value) 2016 = 60.88.

ISSN 2083-201X

Aktualności

07.09.2018

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 12.

LIS B., AHMED Z., NIZAMANI G. M. Cantacader subovatus (Motschulsky, 1863) (Hemiptera: Heteroptera: Cantacaderidae) and Dictyonota opaca (Linnavuori, 1965) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae): first records from Pakistan

Pobierz pdf

01.09.2018

Został opublikowany nowy artykuł w tomie nr 12.

GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A., GIERLASIŃSKA B., CELADYN R., KOLAGO G., ROZWAŁKA R. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce [New records of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Poland]

Pobierz pdf