New records of Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) in Lower Silesia

Dariusz J. Ziaja¹ , Miłosz A. Mazur²

Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
✉¹ d.ziaja@uni.opole.pl
✉² milosz@uni.opole.pl

31.12.2010 3 – 6

Abstract

Three new records of Tritomegas sexmaculatus from Lower Silesia are presented. Notes on its host plants are also provided.

20 Downloads