Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 15 (2021)


Nowe stanowiska Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) i Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce
New records of Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) and Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) in Poland
BARTŁOMIEJ PACUK, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  15.01.2021 1-4 DOIFirst records of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Estonia and Belarus

TORSTEN VAN DER HEYDEN
  15.01.2021 5-6 DOI


Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce
Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland
TOMASZ RUTKOWSKI , GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  04.02.2021 7-9 DOI


Pierwsze stwierdzenie Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim
First records of Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Eastern Beskids
JAROSŁAW BURY
  04.02.2021 11-14 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Alina Kasprowicz’s collection of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the Natural History Collections, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  19.02.2021 15-25 DOINezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae): confirmed occurrence in the Czech Republic

PETR KMENT , ROMAN VRBÍČEK, JAN RAŠKA
  19.02.2021 27-28 DOI


Nowe dane na temat występowania gatunku Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Mazowieckiej (Polska)
New data on the occurrence of Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Mazovian Lowland (Poland)
KRYSTIAN ADAM OŁDAK
  15.03.2021 29-30 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III
A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – III
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GRZEGORZ KOLAGO, BARTŁOMIEJ PACUK, ARTUR TASZAKOWSKI , MAKSYMILIAN SYRATT, JAROSŁAW REGNER, ROBERT ŻÓRALSKI, TOMASZ RUTKOWSKI , JAROSŁAW KANIA , WOJCIECH KUCZA, MAREK MIŁKOWSKI, ADRIAN MASŁOWSKI
  09.04.2021 31-68 DOICamponotidea fieberi Reuter, 1879 (Hemiptera: Miridae), a genus and species new for the Island of Crete

PARIDE DIOLI , FOTIS SAMARITAKIS
  09.04.2021 69-70 DOI


Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich
New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Western Sudetes
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI , DARIUSZ KOJDER, JAROSŁAW REGNER
  06.05.2021 71-82 DOI


Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski
Materials to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of south-eastern and north-eastern Poland
JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA, MARIUSZ OBSZARNY, TOMASZ OLBRYCHT , ANDRZEJ TRZECIAK
  26.05.2021 83-100 DOIConfirmation of Erthesina fullo (Thunberg, 1783) (Hemiptera: Pentatomidae) in Albania and its host plants

ROLAND LUPOLI, TORSTEN VAN DER HEYDEN , PARIDE DIOLI
  10.06.2021 101-102 DOI


Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim
New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Masurian Lake District
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI , DARIUSZ KOJDER, MAREK FIEDOR
  26.06.2021 103-112 DOI


Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w południowo-wschodniej Polsce
New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in south-eastern Poland
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI , DARIUSZ KOJDER
  20.07.2021 113-124 DOIAn attempt of wintering of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Grey Heron Ardea cinerea nests

KLAUDIA LITWINIAK , MARCIN PRZYMENCKI
  11.08.2021 125-127 DOIFirst records of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Latvia

TORSTEN VAN DER HEYDEN , UĢIS PITERĀNS
  11.08.2021 129-130 DOI


Pierwsze stwierdzenie Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim
First record of Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Heteroptera: Lygaeidae) in the Eastern Beskidy Mts.
JAROSŁAW BURY
  30.08.2021 131-132 DOI


Pierwsze stwierdzenie Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Sandomierskiej
First record of Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Pentatomidae) in the Sandomierz Lowland
JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA
  23.09.2021 133-134 DOI


Pierwsze stwierdzenie długoskrzydłego okazu Prostemma aeneicolle Stein, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) na Dolnym Śląsku
The first discovery of the long-winged Prostemma aeneicolle Stein, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) specimen in Lower Silesia
ANNA ZIELIŃSKA
  30.09.2021 135-136 DOIMyrmecophyes (Myrmecophyes) alboornatus (Stål, 1858) (Hemiptera: Miridae: Halticini) – first observation in Poland

JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA
  21.10.2021 137-138 DOIFirst record of Graphosoma melanoxanthum Horváth, 1903 (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Kurdistan Iraq

ROLAND LUPOLI, SORAN H. AHMED, SAMAN A. AHMAD, KORSH ARARAT
  19.11.2021 139-140 DOI


Nowe stanowisko Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce
New record of Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland
BARBARA LIS
  31.12.2021 141-142 DOI


RECENZENCI W TOMIE 15 / REVIEWERS IN THE 15th VOLUME