Instrukcje dla autorów

W czasopismie Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica publikowane mogą być następujące prace oryginalne (nie przesłane wcześniej do druku w innym czasopiśmie):

 • monografie faunistyczne różnych grup Heteroptera z terenu Polski, Europy oraz innych regionów świata;
 • całościowe opracowania fauny Heteroptera określonych terenów naszego kraju (np. rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, pasma górskie, tereny miejskie, okolice różnych miejscowości, itp.), jak również opracowania heteropterofauny innych regionów świata;
 • notatki faunistyczne każdego typu;
 • nowe dane o biologii i morfologii Heteroptera;
 • opracowania popularnonaukowe i przeglądowe dotyczące Heteroptera;
 • recenzje i komentarze nt. literatury heteropterologicznej;
 • inne ciekawe doniesienia dotyczące Heteroptera.
 •  
  Notatki faunistyczne mogą mieć charakter krótkich, opatrzonych zdjęciem (lub zdjęciami) doniesień o nowych stanowiskach Heteroptera w różnych regionach Polski oraz świata i niekoniecznie muszą dotyczyć tylko gatunków rzadkich lub bardzo rzadkich.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach. Autorzy otrzymują artykuł wydrukowany w formie elektronicznej (w postaci pliku PDF).

  Teksty prac oraz wszystkie zapytania prosimy kierować do Redaktora Naczelnego Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, prof. Jerzego Lisa (e-mail: cydnus@uni.opole.pl).

  Wstępna ocena nadesłanych manuskryptów dokonywana jest w ciągu 20 dni.

  Zasady przygotowania tekstu pracy:

 • tekst przygotowany jako plik w formacie MS Word;
 • czcionka Times New Roman 12 pkt.;
 • podwójne odstępy między liniami tekstu;
 • marginesy normalne (2,5 cm z każdej strony);
 • brak wyróżnień tekstu (brak tabulatorów, wcięć, wytłuszczeń i podkreśleń tekstu, brak fragmentów tekstu pisanych dużymi literami – kapitalikami i wersalikami);
 • tylko nazwy łacińskie gatunków i rodzajów pisane kursywą;
 • nazwy łacińskie gatunków i rodzajów przynajmniej raz podane z autorem i datą opisu taksonu;
 • tabele przygotowane w formacie MS Word;
 • zdjęcia powinny znaleźć się zarówno w tekście oraz zostać dołączone jako osobne pliki;
 • układ tekstu: tytuł pracy, autorzy, afiliacje, abstrakt (w języku angielskim), słowa kluczowe (w języku angielskim), właściwy tekst pracy, streszczenie pracy (w języku angielskim);
 • podpisy do zdjęć, rysunków, tabel, itp. w języku polskim i angielskim;
 • piśmiennictwo powinno być zestawione według alfabetycznego porządku nazwisk autorów;
 • piśmiennictwo należy podać w następujacy sposób:

  Taszakowski A., Hebda G., Kaszyca N., Orzechowski R. 2015. Nowe stanowiska Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 9: 47–49.

  Zasady recenzji nadesłanych prac:

  Każda praca opiniowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzje są jednostronne anonimowe (single blind review). Każdy z recenzentów przygotowuje pisemną recenzję, która zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu pracy do publikacji. Prace ocenione negatywnie nie będą publikowane.

  Recenzje nadesłanych manuskryptów wykonywane są średnio w ciągu 16 dni.

  Formularz recenzji [pdf]