Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 13 (2019)


Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy
Faunistic researches on terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland: a historical background and perspectives
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, LIS BARBARA, RUTKOWSKI TOMASZ
28.01.2019 1-8 DOI


Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, SOKOŁOWSKI TOMASZ
10.02.2019 9-11 DOI


Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski
Data on the spread of the invasive species Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) in south-west part of Poland
LIS BARBARA, KADEJ MARCIN, MAZUREK JANUSZ
21.02.2019 13-17 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce
A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, RUTKOWSKI TOMASZ, ORZECHOWSKI RYSZARD, TASZAKOWSKI ARTUR, WOŹNIAK ADAM, REGNER JAROSŁAW, KOLAGO GRZEGORZ, STOLARCZYK TERESA, NOWAK JACEK
21.03.2019 19-48 DOI


New records of Heteroptera (Insecta: Hemiptera) from Iran and in memoriam Dr. Rauno E. Linnavuori
GHAHARI HASSAN, MOULET PIERRE
14.06.2019 49-54 DOI


Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce
Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – the first confirmed locality in Poland
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, LIS BARBARA, WOŹNIAK ADAM
02.07.2019 55-57 DOI


Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze
Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze
HEBDA GRZEGORZ, GUTOWSKI JERZY M.
11.07.2019 59-64 DOI


Pierwsze obserwacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej
First records of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Eastern Beskid Mts. and the Sandomierz Plain
BURY JAROSŁAW
07.10.2019 65-67 DOI


Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania
Assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) of Poland: systematic review, distribution, key to species
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, CHŁOND DOMINIK, TASZAKOWSKI ARTUR, LIS BARBARA
29.11.2019 69-92 DOI


Pierwsze stwierdzenie Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach
First record of Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) in the Polish Carpathians
BURY JAROSŁAW
11.12.2019 93-95 DOI


Pierwsze stanowiska Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Mazowieckiej
First records of Rhapighaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) in Mazovian Lowland
ANNA PEŁKA, MICHAŁ MARKOWICZ, MAREK CHRÓŚCIK
17.12.2019 97-100 DOI


Miespa reedi (Drake, 1939) (Hemiptera: Heteroptera: Piesmatidae) – first record from Argentina
KMENT PETR
30.12.2019 101-104 DOI


Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1843) (Hemiptera: Oxycarenidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce
Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1843) (Hemiptera: Oxycarenidae) – first record in Poland
LIS BARBARA, KADEJ MARCIN
30.12.2019 105-107 DOI


RECENZENCI / REVIEWERS