Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 14 (2020)


Nowe stanowiska Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847) (Heteroptera: Miridae) w Polsce z uwagami o morfologii gatunku
New records of Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847) (Heteroptera: Miridae) in Poland with remarks on morphology of the species
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , BARBARA LIS
  25.01.2020 1-5 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim
Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of vicinity of Bielsko-Biała on the background of the previous knowledge about distribution of Heteroptera in Western Beskidy
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  12.02.2020 7-36 DOI


Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski
Materials to the knowledge of the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected locations of south-eastern Poland
JAROSŁAW BURY
  24.03.2020 37-51 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II
A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – II
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GRZEGORZ KOLAGO, BARTŁOMIEJ PACUK, ARTUR TASZAKOWSKI , MAKSYMILIAN SYRATT, JAROSŁAW REGNER, ANETA ITCZAK, ROBERT ŻÓRALSKI, TOMASZ RUTKOWSKI , DOROTA RADZIMKIEWICZ, WOJCIECH KUCZA, BARTOSZ OGŁAZA
  24.04.2020 53-108 DOI


Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów
Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts, Western Beskidy Mts, Eastern Beskidy Mts, and Bieszczady Mts
GRZEGORZ HEBDA , JERZY M. GUTOWSKI , JACEK KALISIAK, ANDRZEJ MELKE , ANDRZEJ WOLSKI
  08.05.2020 109-118 DOIFirst records of Lasiocoris crassicornis (Lucas, 1849) (Heteroptera: Rhyparochromidae) in Lebanon and Israel

TORSTEN VAN DER HEYDEN , PARIDE DIOLI
  08.05.2020 119-120 DOIErthesina Spinola, 1837 – a new alien genus for Europe found in Albania (Hemiptera: Pentatomidae)

ROLAND LUPOLI, TORSTEN VAN DER HEYDEN , PARIDE DIOLI
  07.06.2020 121-123 DOIDetection of the boxelder bug Boisea trivittata (Say, 1825) (Heteroptera: Rhopalidae) in Chile

EDUARDO I. FAÚNDEZ , MARIOM A. CARVAJAL, CAROLINA SARMIENTO
  09.07.2020 125-126 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie, południowa Polska)
True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Cieszyn (Western Beskidy Mts., southern Poland)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , MAREK FIEDOR , ALEKSANDER DORDA, ARTUR TASZAKOWSKI
  09.07.2020 127-150 DOI


Pierwsze stwierdzenie Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Lublinie
First record of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) in Lublin
LESZEK GUZ
  23.07.2020 151-152 DOI


Pierwsze stanowisko Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) w Sudetach Zachodnich (Polska)
First record of Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) in Western Sudetes (Poland)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GABRIEL GROBELNY, GRZEGORZ PACEK, ARTUR TASZAKOWSKI
  23.07.2020 153-157 DOI


Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska)
New data on true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland)
PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW , GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  13.08.2020 159-169 DOI


Pierwsze stwierdzenie Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim
First records of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Eastern Beskids
JAROSŁAW BURY, MARIUSZ OBSZARNY
  20.09.2020 171-174 DOI


Ocena możliwości potencjalnej ekspansji prześwietlika dębowego Corythucha arcuata (Say, 1832), inwazyjnego gatunku z rodziny Tingidae (Hemiptera: Heteroptera), na tereny Polski
Evaluation of the possibilities of potential expansion of the oak lace bug Corythucha arcuata (Say, 1832), an invasive species of Tingidae (Hemiptera: Heteroptera), into the territory of Poland
ANNA ZIELIŃSKA, BARBARA LIS
  20.09.2020 175-180 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) złapane w pułapki przegrodowe IBL-5 w Puszczy Kampinoskiej (Nizina Mazowiecka)
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) collected in IBL-5 traps in Kampinos Forest (Masovian Lowland)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , DAWID MARCZAK
  29.09.2020 181–188 DOI


Czy Nysius huttoni (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae), gatunek obcy dla Europy, może mieć w Polsce sprzyjające warunki do bytowania?
Can Nysius huttoni F.B. White, 1878 (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae), a species alien to Europe, have in Poland conditions conducive to existence?
ANNA ZIELIŃSKA , JERZY A. LIS
  29.09.2020 189–192 DOI


Gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z terenu Polski wykorzystywane w badaniach molekularnych – przegląd
Species of Heteroptera from the territory of Poland used in molecular studies – a review
ANNA ZIELIŃSKA
  29.09.2020 193–197 DOI


Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807) (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – gatunek pluskwiaka nowy w faunie Polski, wraz z wykazem gatunków zebranych w dolinie Bugu na Nizinie Mazowieckiej
Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807) (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – a true bug species new to the Polish fauna, with a list of species collected in the river Bug valley in the Masovian Lowland
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , MAREK FIEDOR , TOMASZ RUTKOWSKI
  27.10.2020 199–210 DOI


Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie na Wyżynie Lubelskiej
The western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) – the first record in the Lublin Upland
LESZEK GUZ
  21.11.2020 211–212 DOINew genus and species record of Sphedanolestes annulatus Linnavuori (Hemiptera: Reduviidae) for Iran and Jordan

PARIDE DIOLI , PIERRE MOULET, HASSAN GHAHARI
  08.12.2020 213–215 DOIFirst record of Chinavia acuta (Dallas, 1851) (Heteroptera: Pentatomidae) in Cape Verde

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , DAVID A. RIDER
  30.12.2020 217–219 DOI


ERRATUM: Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów
Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts, Western Beskidy Mts, Eastern Beskidy Mts, and Bieszczady Mts
G. Hebda, J. M. Gutowski, J. Kalisiak, A. Melke, A. Wolski
Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 14: 109–118


RECENZENCI W TOMIE 14 / REVIEWERS IN THE 14th VOLUME