Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 17 (2023)


Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie)
Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Gdynia area (Polish Baltic Coast and Pomeranian Lake District)
PETER SENN, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  28.01.2023 1-18 DOI


Nowe stanowisko Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) na Górnym Śląsku
New record of the lime seed bug Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) in Upper Silesia
MATEUSZ ROLSKI, DEMETRA DI LORETO, ANNA GRUSZKA
  15.02.2023 19-20 DOI


Badania nad potencjalnym wykorzystaniem pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w bioindykacji i monitoringu przyrodniczym
Studies on the potential use of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in bioindication and environmental monitoring
BARBARA LIS , NATALIA DOMAGAŁA
  29.03.2023 21-32 DOIFirst record of Corythucha gossypii (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) from Vanuatu (southwest Pacific)

VLADIMÍR HEMALA , DOMINIK MAXIMILIÁN RAMÍK
  24.04.2023 33-37 DOI


Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowej i wschodniej Polski
Materials to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of southern and eastern Poland
JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA, TOMASZ OLBRYCHT
  30.05.2023 39-54 DOIFirst records of Lygaeus creticus Lucas, 1854 for Lebanon and several Mediterranean islands, with remarks on some distribution records

FABIO CIANFERONI , AREF DIA
  30.06.2023 55-59 DOIFirst record of Zelus renardii Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) for Austria

TORSTEN VAN DER HEYDEN , VALERIAN A. E. STAUDINGER
  17.07.2023 61-62 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V
A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – V
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GRZEGORZ KOLAGO, ARTUR TASZAKOWSKI , MAREK MIŁKOWSKI, JAROSŁAW REGNER, DARIUSZ KOJDER, JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK, JANUSZ GRZYWOCZ , MARTYNA BURDA, ADRIAN MASŁOWSKI , TOMASZ RUTKOWSKI
  15.08.2023 63-96 DOI


Przypadek teratologii stopy u Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) (Heteroptera: Rhyparochromidae)
A case of tarsus teratology in Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) (Heteroptera: Rhyparochromidae)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , KONRAD WIŚNIEWSKI
  04.09.2023 97-98 DOI
On the presence of Zelus renardii Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Algeria

TORSTEN VAN DER HEYDEN
  04.09.2023 99-100 DOI


Corythucha ciliata (Say, 1832) i Arocatus longiceps (Stål, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce
Corythucha ciliata (Say, 1832) and Arocatus longiceps (Stål, 1852), as well as other true bugs (Hemiptera: Heteroptera) overwintering on plane trees in south-eastern Poland
JAROSŁAW BURY , ELŻBIETA BURY, GRZEGORZ KOLAGO, JACEK MAZEPA
  25.09.2023 101-110 DOI


Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023
List of species of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) collected in the area of Stobrawa Landscape Park in the years 2002-
2023

BARBARA LIS , DOMINIK ŁĘGOWSKI
  25.09.2023 111-129 DOI
The spread of two alien species of assassin bugs, Zelus renardii Kolenati, 1857 and Nagusta goedelii (Kolenati, 1857) (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Sardinia (Italy)

FABIO CIANFERONI , FRANCESCO TORTORICI , ROBERTO A. PANTALEONI , LAURA LORU
  16.10.2023 131-135 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zadrzewień dębowych okolic Kalwarii Pacławskiej
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the oak stands in the vicinity of Kalwaria Pacławska
JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA, TOMASZ OLBRYCHT
  15.11.2023 137-150 DOI
Hydrometra maindroni (Hemiptera: Heteroptera: Hydrometridae): first record from Iran and notes on its variability

PETR KMENT , ATTILIO CARAPEZZA
  15.11.2023 151-156 DOI


Nowe stanowiska Prostemma guttula (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Nabidae) w Polsce
New localities of Prostemma guttula (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Nabidae) in Poland
DARIUSZ KOJDER, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI
  30.11.2023 157-159 DOI


Nowe stanowisko Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) (Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce
New locality of Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) (Heteroptera: Lygaeidae) in Poland
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI
  30.11.2023 161-163 DOIFirst record of Neostrachia bisignata (Walker, 1867) (Hemiptera: Pentatomidae: Menidini) in Italy

LEONARDO ANTONIO ARGESE, ROLAND LUPOLI
  15.12.2023 165-166 DOI


Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych gminy Głubczyce (woj. opolskie)
Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected plant communities of the Gmina Głubczyce district (Opole voivodeship)
WERONIKA GUŹDA, BARBARA LIS
  15.12.2023 167-171 DOI
New distributional data for nine interesting Old World burrower bug species (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae)

JERZY A. LIS , PAWEŁ J. DOMAGAŁA
  31.12.2023 173-175 DOI


RECENZENCI W TOMIE 17 / REVIEWERS IN THE 17th VOLUME