Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 16 (2022)


Drugie stanowisko prześwietlika platanowego Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku
Second locality of the sycamore lace bug Corythucha ciliata (Say, 1832) in Upper Silesia
BARBARA LIS , PAWEŁ J. DOMAGAŁA
  31.01.2022 1-2 DOIPlant bugs (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) new in Albania and Kosovo

PARIDE DIOLI , TORSTEN VAN DER HEYDEN
  14.02.2022 3-6 DOIZelus renardii (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae): first records from Croatia, Montenegro, and an accidental introduction to the Czech Republic

PETR KMENT , TORSTEN VAN DER HEYDEN
  29.03.2022 7-14 DOI


Nowe dane o rozmieszczeniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski – część 2
Materials to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localizations of south-eastern and north-eastern Poland – Part 2
JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA
  16.04.2022 15-36 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV
A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – IV
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GRZEGORZ KOLAGO, ARTUR TASZAKOWSKI , MAREK MIŁKOWSKI, MAKSYMILIAN SYRATT, ADRIAN MASŁOWSKI , JANUSZ GRZYWOCZ , TOMASZ RUTKOWSKI
  14.05.2022 37-62 DOI


Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej Polsce
New data on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from northern Poland
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI
  06.06.2022 63-72 DOIRedescription of a rare assassin bug Lophocephala guerini Laporte (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) from Pakistan

SYED ISHFAQ ALI SHAH , AZAZ AHMAD , RABIA SAEED , WANZHI CAI
  26.06.2022 73-82 DOI


Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na wyspie Wolin (Pobrzeże Bałtyku)
New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the Wolin Island (Baltic Coast)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , DARIUSZ KOJDER, TOMASZ RUTKOWSKI
  17.07.2022 83-96 DOITrue bugs (Hemiptera: Heteroptera) in a rural garden in the Netherlands

JOAN A. VAN DER VELDEN
  07.08.2022 97-100 DOI


Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) – część II
New data on true bugs (Heteroptera) of the Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland) – part II
EUGENIUSZ MARKIEWICZ, PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW , GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  29.08.2022 101-107 DOIFromundus pygmaeus (Dallas, 1851), the first species of the genus Fromundus Distant, 1901 (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) recorded in Egypt

MANAR SHEHTA , RABAB F. SAWABY, SOHAIR GAD-ALLAH, MOHAMMED OKELY
  15.09.2022 109-115 DOIFirst record of Acanthaspis cincticrus (Hemiptera: Reduviidae: Reduviinae)from Pakistan

SYED ISHFAQ ALI SHAH , AZAZ AHMAD , WAQAR JALEEL , WANZHI CAI
  03.10.2022 117-126 DOI


Nowe stanowisko Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) na Górnym Śląsku
New record of Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) in Upper Silesia
PAWEŁ J. DOMAGAŁA
  26.10.2022 127-129 DOI


Nabrzeżkowate (Heteroptera: Saldidae) Polski – przegląd faunistyczny
Shore bugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland – a faunistic review
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , ARTUR TASZAKOWSKI , BARBARA LIS
  14.11.2022 131-162 DOIAradus reuterianus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae): first record from Bulgaria and confirmed occurrence in Tunisia

PETR KMENT , ATTILIO CARAPEZZA
  01.12.2022 163-168 DOIZelus renardii Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) has reached the Italian island of Pianosa

TORSTEN VAN DER HEYDEN , MORENA NAVA
  01.12.2022 169-170 DOI


Uwagi o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) podanych z Rominty (Pojezierze Mazurskie)
Notes on true bugs (Hemiptera: Heteroptera) reported from Rominta (Masurian Lake District)
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  19.12.2022 171-172 DOI


RECENZENCI W TOMIE 16 / REVIEWERS IN THE 16th VOLUME