W ramach projektu „HETEROPTERA POLONIAE” rozpoczęto w 2009 roku wydawanie nowego czasopisma faunistycznego o nazwie „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”. Jego głównym celem jest publikowanie danych o Heteroptera Polski oraz innych regionów Europy i świata.

Od roku 2010 czasopismo ukazuje się jako czasopismo internetowe (w wersji elektronicznej), co umożliwi nie tylko dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców, ale również szybkie publikowanie nowych danych faunistycznych (oraz innych) dotyczących gatunków Heteroptera występujących na terenie naszego kraju oraz w innych regionach Europy i świata.

Prace publikowane są w języku polskim z abstraktem i streszczeniem w języku angielskim, lub w języku angielskim i recenzowane są przez dwóch recenzentów.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji i zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2021. Wynik ewaluacji czasopisma za rok wydawniczy 2021 wynosi: ICV (Index Copernicus Value) 2020 = 100.00.

Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica jest archwizowane w bazach: Index Copernicus, POL-index, Zenodo oraz indeksowane w serwisach: Google Scholar, ICI Journal Master List, OpenAIRE, Publons.

ISSN 2083-201X

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

3 + 11 =