Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 11 (2017)

1. GIERLASIŃSKI G. Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – drugie stanowisko w Polsce [Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – second record in Poland] [pdf]

2. GIERLASIŃSKI G., DUBIEL G. Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – drugie stanowisko w Polsce [Deraocoris flavilinea (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – second record in Poland] [pdf]

3. GIERLASIŃSKI G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na użytkach zielonych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) on the grasslands in Śnieżnik Mountains (Eastern Sudetes)] [pdf]

4. PYTLIK E., KOZŁOWSKA M., CIERKOSZ P. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych gminy Chrząstowice (woj. opolskie)[True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected meadow communities of the Chrząstowice community (Opole voievodship)] [pdf]

5. BISGWA J. Endosymbionty bakteryjne występujące u owadów z podrzędu Heteroptera (Insecta: Hemiptera) – występowanie i znaczenie [Bacterial endosymbiosis occurring in insects of the suborder Heteroptera (Insecta: Hemiptera) and their significance] [pdf]

6. ZIELIŃSKA A. Geny Hox jako regulatory rozwoju zarodkowego i markery molekularne w badaniach filogenetycznych u Heteroptera – stan obecny i perspektywy dalszych badań [Hox genes as embryonic development regulators and phylogenetic markers in Heteroptera – the current state of knowledge and future prospects] [pdf]

7. GIERLASIŃSKI G. Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848 (Heteroptera: Rhyparochromidae) i Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – gatunki nowe odpowiednio dla Beskidu Zachodniego i Bieszczadów [Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848) (Heteroptera: Rhyparochromidae) and Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) (Heteroptera: Pentatomidae) – new species for Western Beskidy and Bieszczady Mts., respectively.] [pdf]

8. LIS B. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski [New localities of true-bugs (Heteroptera) rarely recorded in Poland] [pdf]

9. LIS B., KOWALCZYK J. K. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Gdynia (Polish Baltic Coast)] [pdf]

10. MATUSZCZYK J., TASZAKOWSKI A. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stary Groń massif (Silesian Beskid Mts.)] [pdf]

11. GIERLASIŃSKI G., PIĄTEK W. K., PIĄTEK W. K. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the northern part of Kozienice Forest (Mazovian Lowland)] [pdf]

12. TASZAKOWSKI A., HEBDA G., PASTRYKIEWICZ M., REGNER J. Nowe stanowiska Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce [New localities of Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) in Poland] [pdf]

13. LIS B., HEBDA G. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) w Polsce, z kluczem do oznaczania krajowych gatunków z rodzaju Eremocoris Fieber, 1860 (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae) [Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) in Poland, with a key to Polish species of the genus Eremocoris Fieber, 1860) (Heteroptera: Lygaeoidea: Rhyparochromidae)] [pdf]

ERRATUM: Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku) [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Gdynia (Polish Baltic Coast)] (LIS B., KOWALCZYK J. K.) [pdf]

RECENZENCI/REVIEWERS [pdf]