Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 12 (2018)

1. GIERLASIŃSKI G. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych [Analysis of the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland based on the present stage of knowledge] [pdf]

2. LIS B., STOLARCZYK T. Pierwsze stwierdzenie Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) na Nizinie Mazowieckiej [First record of Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae) in Mazovian Lowland] [pdf]

3. GIERLASIŃSKI G., REGNER J. Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebranych w południowo-zachodniej Polsce [Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) – the second record in Poland with a list of true-bugs collected in southwestern Poland] [pdf]

4. GIERLASIŃSKI G., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., RUTKOWSKI T., MELKE A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) [True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Pleszew district (Wielkopolsko-Kujawska Lowland)] [pdf]

5. LO VERDE G., CARAPEZZA A. An exceptional outbreak of Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) on Linosa island (Pelagian Islands, Sicily) [pdf] [Supplementary material – video]

6. RUTKOWSKI T., GIERLASIŃSKI G., LIS J. A. Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) w Polsce [Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) in Poland] [pdf]

7. LIS B. Uwagi o okazie oznaczonym jako Chlamydatus longirostris Reuter, 1905 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z Polski [Remarks on the specimen identified as Chlamydatus longirostris Reuter, 1905 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) from Poland] [pdf]

8. GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A., GIERLASIŃSKA B., CELADYN R., KOLAGO G., ROZWAŁKA R. Nowe stanowiska Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce [New records of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Poland] [pdf]

9. LIS B., AHMED Z., NIZAMANI G. M. Cantacader subovatus (Motschulsky, 1863) (Hemiptera: Heteroptera: Cantacaderidae) and Dictyonota opaca (Linnavuori, 1965) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae): first records from Pakistan [pdf]

10. GIERLASIŃSKI G., REGNER J. Aradus mirus Bergroth, 1894 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla Polski [Aradus mirus Bergroth, 1894 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – a true-bug species new to Poland] [pdf]

11. HEBDA G., RUTKOWSKI T. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bydgoszcz city] [pdf]
DOI

12. GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., RUTKOWSKI T., TASZAKOWSKI A., KLEJDYSZ T., REGNER J., FIEDOR M., RAKOCZY T., ŻURAWLEW P. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce [New records of rare and interesting species of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland] [pdf]
DOI

13. LIS B., GIERLASIŃSKI G. Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) i P. pseudoplatani Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – drugie stanowiska w Polsce [Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856) and P. pseudoplatani Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – the second localities in Poland] [pdf]
DOI

14. GIERLASIŃSKI G., SZCZYGIEŁ R. Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – gatunek nowy dla Podlasia [Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera) – a species new to Podlasie Lowland] [pdf]
DOI

15. LIS B., STOLARCZYK T. Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej [Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – the first record in the Mazovian Lowland] [pdf]
DOI

16. KOCOREK A. First country records for two species of the Afrotropical genus Coridiellus J.A. Lis, 1990 (Hemiptera: Heteroptera: Dinidoridae) [pdf]
DOI

RECENZENCI/REVIEWERS [pdf]