A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland

Grzegorz Gierlasiński¹* , Tomasz Rutkowski² , Ryszard Orzechowski³, Artur Taszakowski⁴ , Adam Woźniak⁵, Jarosław Regner⁶, Grzegorz Kolago⁷, Teresa Stolarczyk, Jacek Nowak

¹ ul. Doliny Miętusiej 27/44, 43-316 Bielsko-Biała
² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
³ ul. Cisowa 1E/6, 65-960 Zielona Góra
⁴ Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice
⁵ ul. Okińskiego 10/48, 02-115 Warszawa
⁶ ul. Słowackiego 13/5, 49-300 Brzeg
⁷ ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków
✉ ggierlas@gmail.com
*Autor do korespondencji (corresponding author)

21.03.2019
19 – 48
DOI

Abstract

This paper presents almost 1600 new faunistic records for 271 species of Polish Heteroptera. List of species reported for the first time from each zoogeographical region is also provided.

Keywords

Hemiptera, Heteroptera, true-bugs, faunistics, distribution, new records, Poland