A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – III

Grzegorz Gierlasiński¹* , Grzegorz Kolago², Bartłomiej Pacuk³, Artur Taszakowski⁴ , Maksymilian Syratt,

Jarosław Regner⁵, Robert Żóralski⁶, Tomasz Rutkowski¹ , Jarosław Kania⁷ , Wojciech Kucza⁸, Marek Miłkowski⁹,

Adrian Masłowski⁴

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
² ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków
³ ul. Powstańców Wielkopolskich 21/4, 85-090 Bydgoszcz
⁴ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
⁵ Kościerzyce 162, 49-314 Pisarzowice
⁶ ul. Norwida 9, 84-240 Reda
⁷ Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław
⁸ Świecko 19c, 69-100 Słubice
⁹ ul. Królowej Jadwigi 19/21, 26-600 Radom
✉ ggierlas@gmail.com

Otrzymano (received): 03.01.2021 / Zaakceptowano (accepted): 12.04.2021 / Opublikowano (published): 09.04.2021
31 – 68
DOI

Abstract

This paper is a continuation of a series of publications on the distribution of true bugs in Poland and includes new faunistic data for 306 species of true bugs. In total, data on 62 species previously unreported in 21 zoogeographical regions of Poland is presented, including some rarely collected: Brachyarthrum limitatum, Eurydema fieberi, Peritrechus gracilicornis, Stephanitis pyri, Tingis crispata. It is also noteworthy that this paper was largely prepared using citizen science, where many people (non-specialists in Heteroptera) collected data constituting almost 25% of the presented records. Importantly, the true bugs recorded in this way include species very rarely collected in Poland, and species alien to Polish fauna (e.g. Oxycarenus lavaterae, Nezara viridula and Halyomorpha halys). Due to the lack of funding being a significant obstacle to biodiversity studies in Poland, citizen science seems to be the only way to effectively monitor all the dynamic changes taking place in national entomofauna.

Keywords

faunistics, new records, citizen science, biodiversity, alien species, distribution

332 Downloads