True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Cieszyn (Western Beskidy Mts., southern Poland)

Grzegorz Gierlasiński¹* , Marek Fiedor² , Aleksander Dorda³, Artur Taszakowski⁴

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
² Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, Zalesie 12, 43-436 Górki Wielkie
³ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; Ustroński Klub Ekologiczny
⁴ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
✉ ggierlas@gmail.com
*Autor do korespondencji (corresponding author)

Otrzymano (received): 12.02.2020 / Zaakceptowano (accepted): 02.06.2020 / Opublikowano (published): 09.07.2020
127 – 150
DOI

Abstract

New distributional data concerning 198 species of terrestrial true-bugs in the town of Cieszyn (South Poland) are presented. The material is based mainly on research conducted in years 2018–2019, in addition, available material from previous years was used. Among the identified species, fourteen are recorded for the first time from the area of zoogeographical region of the Western Beskidy Mts. New sites of some rarely collected species as: Campyloneura virgula, Charagochilus spiralifer, Leptopus marmoratus, Macrotylus quadrilineatus, Mermitelocerus schmidtii and Oncotylus viridiflavus are given. The study presents also new data on invasive, alien as well as expansive species.

Keywords

true bugs, faunistics, new records, biodiversity, monitoring of fauna, expansive species, distribution

403 Downloads