First record of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) in Lublin

Krótkie doniesienie – Short communication

Leszek Guz

Zakład Chorób Ryb i Biologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 12, 20-950 Lublin
leszek.guz@up.lublin.pl

Otrzymano (received): 22.04.2020 / Zaakceptowano (accepted): 10.07.2020 / Opublikowano (published): 23.07.2020
151 – 152
DOI

Abstract

A specimen of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) has been recorded for the first time in Lublin (Lublin, Śródmieście district [FB07]).

Keywords

true bugs, mottled shieldbug, faunistics, distribution, new record, Poland

521 Downloads