First record of Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) in Western Sudetes (Poland)

Grzegorz Gierlasiński¹* , Gabriel Grobelny², Grzegorz Pacek², Artur Taszakowski³

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
² Nadleśnictwo Jugów, Główna 149, 57-430 Jugów
³ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
✉ ggierlas@gmail.com
*Autor do korespondencji (corresponding author)

Otrzymano (received): 24.04.2020 / Zaakceptowano (accepted): 10.07.2020 / Opublikowano (published): 23.07.2020
153 – 157
DOI

Abstract

This paper presents the first localities of S. pulchella in the Western Sudetes Mts. The work discusses the biology of this species and its importance in the fight against tree pests, as well as its occurrence in Europe and in the world. All specimens of S. pulchella were collected in the Wojbórz forestry using photo-eclectors (construction of which is presented in the text).

Keywords

Hemiptera, true bugs, minute pirate bugs, Scolopini, faunistics, saproxylic species, new record

454 Downloads