First record of Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Heteroptera: Pentatomidae) in the Sandomierz Lowland

Krótkie doniesienie – Short communication

Jarosław Bury¹* , Jacek Mazepa²

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa
² Osiedle Kombatantów 19/3, 37- 500 Jarosław
✉ jarekbury2@wp.pl
*Autor do korespondencji (corresponding author)

Otrzymano (received): 14.06.2021 / Zaakceptowano (accepted): 20.09.2021 / Opublikowano (published): 23.09.2021
133 – 134
DOI

Abstract

This note presents the first record of Nezara viridula in the Sandomierz Lowland (south-eastern Poland). It is the fourth record of this invasive species in Poland.

Keywords

true-bugs, southern green stink bug, invasive species, Pentatominae, Nezarini, distribution, faunistics, new record, Poland

248 Downloads