Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 6 (2013)
 
1. LIS J. A., RAKOWIECKA A. First records for two species of the genus Macroscytus (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) from New South Wales (Australia) [pdf]

2. TARNAWSKI D.J. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce [New localities of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland] [pdf]

3. SKORA H., LIS J. A., WOLSKI A. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) drzew i krzewów miasta Opola [Terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of trees and bushes of the Opole city]  [pdf] [Załącznik 1+2]

4. KONCIAŁA M., LIS B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące w ściółce w różnych typach zbiorowisk leśnych okolic Turawy i Szczedrzyka (woj. opolskie) [True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) overwintering in a forest litter in different types of forest near Turawa and Szczedrzyk (Opole voivodship)] [pdf]