Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 8 (2014)
 
volume 8 (1) – issued September 30, 2014

1. TATUR-DYTKOWSKI J. Mezira tremulae (Germar, 1822) – nowy dla Niziny Mazowieckiej gatunek pluskwiaka (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) [Mezira tremulae (Germar, 1822) – a true-bug species new to Mazovian Lowland] [pdf]

2. LIS J. A., ZIAJA D. J. New records of Namibian burrower bugs (Heteroptera: Pentatomoidea: Cydnidae) [pdf]

3. HANUS K., LIS B. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk łąkowych obszaru Natura 2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą” (woj. opolskie) [True–bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected meadow communities of the Nature 2000 area „Meadows in a vicinity of Kluczbork by the Stobrawa river” (Opole voivodship)] [pdf]

volume 8 (2) – issued December 31, 2014

4. HOLLY M. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie w Ustrzykach Dolnych (Bieszczady Niskie) [Western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) – first record in Ustrzyki Dolne (Bieszczady Niskie Mts.)] [pdf]

5. BURY J., MAZEPA J. Nowe dane o Actinonotus pulcher (Herrich-Schaefer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) z południowej Polski [New data on Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) from southern Poland] [pdf]

6. LIS J. A., ZIAJA D. J. A new record of Thyreocoris pakistanensis Ahmad and Moizuddin, 1982 (Hemiptera: Heteroptera: Thyreocoridae) from Pakistan [pdf]

7. LIS J. A. An annotated checklist of the Polish Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) [pdf]

8. LIS B., ZIAJA D. J., LIS J. A. Nowe stanowiska strojnicy baldaszkówki Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Pobrzeżu Bałtyku [New records of the striped shield bug Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) at the Polish Baltic Coast] [pdf]