New localities of Prostemma guttula (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Nabidae) in Poland

Krótkie doniesienie – Short communication

Dariusz Kojder¹, Grzegorz Gierlasiński²* , Tomasz Rutkowski²

¹ ul. Królickiego 4/31, 32-650 Kęty
² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
✉ ggierlas@gmail.com
*Autor do korespondencji (corresponding author)

Otrzymano (received): 22.08.2023 / Zaakceptowano (accepted): 20.11.2023 / Opublikowano (published): 30.11.2023
157 – 159
DOI

Abstract

This note presents four new localities of Prostemma guttula, a species rarely collected in Poland. The literature data on this true bug were limited to the western part of the country. The new site from Zielona Góra may indicate a potential direction for expanding its range of occurrence. Additional information about the biology and distribution of this species in Poland is also provided.

Keywords

damsel bugs, faunistics, new records, true bugs, Poland

110 Downloads