A case of tarsus teratology in Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) (Heteroptera: Rhyparochromidae

Krótkie doniesienie – Short communication

Grzegorz Gierlasiński¹*, Konrad Wiśniewski²

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
² Instytut Biologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
✉ ggierlas@gmail.com
*Autor do korespondencji (corresponding author)

Otrzymano (received): 26.04.2023 / Zaakceptowano (accepted): 28.08.2023 / Opublikowano (published): 04.09.2023
97 – 98
DOI

Abstract

This note presents an observation of the teratology of the hind tarsus of Pterotmetus staphyliniformis, along with a short summary of the history of teratological research.

Keywords

true bugs, teratology, hind tarsus, Poland

120 Downloads