Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 10 (2016)
 
1. KOWALCZYK J.K., SENN. P. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce [A new locality of the western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in northern Poland] [pdf]

2. GIERLASIŃSKI G. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w okolicach Duszników-Zdroju (Sudety Zachodnie) i Kłodzka (Sudety Wschodnie) [New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the vicinity of Duszniki-Zdrój (Western Sudetes) and Kłodzko (Eastern Sudetes)] [pdf]

3. ZAJĄC K. Pierwsze stwierdzenie Aradus truncatus Fieber, 1860 oraz nowe obserwacje Aradus depressus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w polskich Sudetach [First record of Aradus truncatus Fieber, 1860 and new records of Aradus depressus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) in the Polish Sudetes] [pdf]

4. SKITEK A. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej [New localities of rare species of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) from Wielkopolska-Kujawy Lowland] [pdf]

5. GIERLASIŃSKI G. Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – nowy dla Sudetów Zachodnich gatunek pluskwiaka [Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988 (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) – new to Western Sudetes] [pdf]

6. HEBDA G., GIERLASIŃSKI G., WOLSKI A. Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku [Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852) (Heteroptera: Lygaeidae) – first record in Lower Silesia] [pdf]

7. DOMAGAŁA P.J., ZIAJA D.J. The occurrence of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland [pdf]

8. HEBDA G., WOLSKI A., MELKE A. New record of Actinonotus pulcher (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland [pdf]

9. GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., STEPHAN W. Nowe dane o występowaniu Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce [New data on the occurrence of Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland] [pdf]

10. LIS B., KACICA A. Pierwsze dane na temat występowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk) [The first records on the occurrence of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Zabrze (Upper Silesia)] [pdf]

11. TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MICHALSKA D., HERCZEK A. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej [New data on the occurrence of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in xerothermic habitats of Niecka Nidziańska] [pdf]

12. LIS J. A. Nishadana typica (Distant, 1889) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae): first record from Laos [pdf]

ERRATUM: The occurrence of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland (DOMAGAŁA P.J., ZIAJA D.J.) [pdf]

RECENZENCI/REVIEWERS [pdf]