Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 13 (2019)


Badania faunistyczne nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce: rys historyczny i perspektywy
Faunistic researches on terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland: a historical background and perspectives
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, LIS BARBARA, RUTKOWSKI TOMASZ
28.01.2019 1-8 DOI


Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Poland
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, SOKOŁOWSKI TOMASZ
10.02.2019 9-11 DOI


Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski
Data on the spread of the invasive species Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) in south-west part of Poland
LIS BARBARA, KADEJ MARCIN, MAZUREK JANUSZ
21.02.2019 13-17 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce
A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, RUTKOWSKI TOMASZ, ORZECHOWSKI RYSZARD, TASZAKOWSKI ARTUR, WOŹNIAK ADAM, REGNER JAROSŁAW, KOLAGO GRZEGORZ, STOLARCZYK TERESA, NOWAK JACEK
21.03.2019 19-48 DOI


New records of Heteroptera (Insecta: Hemiptera) from Iran and in memoriam Dr. Rauno E. Linnavuori
GHAHARI HASSAN, MOULET PIERRE
14.06.2019 49-54 DOI


Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – pierwsze potwierdzone stanowisko w Polsce
Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (Heteroptera: Miridae) – the first confirmed locality in Poland
GIERLASIŃSKI GRZEGORZ, LIS BARBARA, WOŹNIAK ADAM
02.07.2019 55-57 DOI


Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze
Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska, Roztocze
HEBDA GRZEGORZ, GUTOWSKI JERZY M.
11.07.2019 59-64 DOI