Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 15 (2021)


Nowe stanowiska Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) i Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce
New records of Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) and Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) in Poland
BARTŁOMIEJ PACUK, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  15.01.2021 1-4 DOIFirst records of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Estonia and Belarus

TORSTEN VAN DER HEYDEN
  15.01.2021 5-6 DOI


Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce
Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland
TOMASZ RUTKOWSKI , GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  04.02.2021 7-9 DOI


Pierwsze stwierdzenie Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim
First records of Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Eastern Beskids
JAROSŁAW BURY
  04.02.2021 11-14 DOI


Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Alina Kasprowicz’s collection of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the Natural History Collections, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI
  19.02.2021 15-25 DOINezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae): confirmed occurrence in the Czech Republic

PETR KMENT , ROMAN VRBÍČEK, JAN RAŠKA
  19.02.2021 27-28 DOI


Nowe dane na temat występowania gatunku Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Mazowieckiej (Polska)
New data on the occurrence of Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Mazovian Lowland (Poland)
KRYSTIAN ADAM OŁDAK
  15.03.2021 29-30 DOI


Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III
A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – III
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , GRZEGORZ KOLAGO, BARTŁOMIEJ PACUK, ARTUR TASZAKOWSKI , MAKSYMILIAN SYRATT, JAROSŁAW REGNER, ROBERT ŻÓRALSKI, TOMASZ RUTKOWSKI , JAROSŁAW KANIA , WOJCIECH KUCZA, MAREK MIŁKOWSKI, ADRIAN MASŁOWSKI
  09.04.2021 31-68 DOICamponotidea fieberi Reuter, 1879 (Hemiptera: Miridae), a genus and species new for the Island of Crete

PARIDE DIOLI , FOTIS SAMARITAKIS
  09.04.2021 69-70 DOI


Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich
New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Western Sudetes
GRZEGORZ GIERLASIŃSKI , TOMASZ RUTKOWSKI , DARIUSZ KOJDER, JAROSŁAW REGNER
  06.05.2021 71-82 DOI


Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski
Materials to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected localisations of south-eastern and north-eastern Poland
JAROSŁAW BURY , JACEK MAZEPA, MARIUSZ OBSZARNY, TOMASZ OLBRYCHT , ANDRZEJ TRZECIAK
  26.05.2021 83-100 DOIConfirmation of Erthesina fullo (Thunberg, 1783) (Hemiptera: Pentatomidae) in Albania and its host plants

ROLAND LUPOLI, TORSTEN VAN DER HEYDEN , PARIDE DIOLI
  10.06.2021 101-102 DOI